Natjecaji slika, s

KNJIŽEVNI NATJEČAJI

logo Fani

 

10. Festival dječije umjetnosti FEDU

 DATUM ODRŽAVANJA: 03.-07.05.2024

PERIOD PRIPREME: 01.09.2023.-02.05.2024.

PERIOD TRAJANJA REALIZACIJE: 01.09.2023.-15.05.2024.

10. Festival dječije umjetnosti (FEDU) pokušava odgovoriti na nekoliko osnovnih kulturno-obrazovnih potreba kod mlade populacije. Potreba za usvajanjem kulturnih navika ( odlazak u pozorište, čitanje knjiga, kreativno pisanje, rad na izradi lutki od vune, tkanine i drugih materijala, realizacija pozorišnih predstava, slikanje, crtanje, izrada skulptura, kolaža, afirmiranje muzičkih talenata, solista, prilika za izvedbu novih kompozicija, njegovanje autorskog stvaralaštva za djecu i mlade i promidžba bh. muzičkih, književnih, scenskih i drugih talenata. Potreba za ovakvim vidom popularizacije kulture i umjetnosti kod mladih je velika, pogotovo, ako uzmemo u obzir da se kroz ovaj festival ne nudi samo prilika za rad mladih sa vrsnim umjetnicima i književnicima nego se njihov rad i nagrađuje od strane stručnog žirija i dodjeljuju pored diploma i plaketa i novčane nagrade. Festival je takmičarskog karaktera i njegova uloga je da se ostvare i vrijednosni kriteriji koji će postati umjetnička norma i educirati mlađu populaciju šta uistinu vrijedi a šta ne i kako zadovoljiti stručne umjetničko-estetske kriterije,

  1. Razlog i značaj projekta

Festival razvija dječije i stvaralaštvo za mlade te autorsko stvaralaštvo za djecu i mlade što je u BiH deficitiran pojam i to kroz izdavaštvo, nove naslove, audio i vizualnu kulturu, teatar, umjetničke radionice, ples i muziku uz njegovanje bh. autorskog izraza. Na ovaj način razvija se književna, pozorišna, likovna i muzička umjetnost u BiH, otvoraju nove mogućnosti recepcije i perspektive, te proširiju horizonti u cilju približavanja bogatoj tradiciji evropske kulturne scene.

 CILJEVI PROJEKTA

Edukacija mladih – ovo je prvi festival za djecu i mlade koji nije promenadnog/revijalnog karaktera nego edukativnog, takmičarskog i u svakom svom segmentu ( teatar, muzika, književnost, likovna umjetnost) profesionalnog. U procesu pripreme Festivala educiraju se djeca za razne radionice ( muzički teatar, dječiji teatar, lutkarstvo, slikarstvo, vajarstvo, kreativno pisanje, crtanje, tehnička kultura itd.).

Razvoj kulture –Na ovaj način razvija se književna, pozorišna, likovna i muzička umjetnost u BiH, otvoraju nove mogućnosti recepcije i perspektive, proširiju horizonti, povezuju djeca, mladi i umjetnici za djecu i mlade u BiH ali i sa drugim regionalnim centrima.

OBRAZOVANJE: Afirmiranje obrazovanja kroz kreativnost, razvoj mašte, uz igru, kurseve i mnogobrojne programe. Također i prezentiranje novih dostignuća u oblasti književnosti, teatra, lutkarstva, muzike, interaktivnih znanja…

Cilj je prije svega da naši mladi dobiju kvalitetne sadržaje i programe iz kojih se uči na najbolji način.

 SVEUKUPNI CILJ projekta je afirmacija bosanskohercegovačkog autorskog književnog, muzičko-scenskog i likovnog stvaralaštva za djecu i mlade kao i realizacija, promicanje i afirmacija stvaralaštva koje stvaraju mladi umjetnici, mladi kreatori, mladi pisci, muzički talenti,daroviti umjetnici svih profila ( glumci, plesači, baletski umjetnici, plesači, reditelji, pjevači, koreografi, skulptori, ilustratori, fotografi i sl.).

 Realizacija ovog cilja kao projektnog u osnovi je realizacija i ostalih specifičnih ciljeva koji su navedeni u prvom dijelu ovoga projektnoga prijedloga.

 Udruženje “FANI” raspisuje Konkurs za najbolju savremenu bajku čime podstiče domaće književnike da se okrenu stvaralaštvu za djecu i mlade i educiraju ih na savremenim tendencijama i tehnologijama. 

 Udruženje “FANI” raspisuje Konkurs za osnovce – učenike završnih razreda, za najbolju bajku. (Konkurs se raspisuje 01.12.2024. a zatvara 15.03.2024.)

 Rezultat toga djelovanja je i zbornik najboljih pristiglih radova koje se štampa kao publikacija “Vilenjakovo pero” i distribuira po bibliotekama, školama i drugim pedagoškim institucijama.  (Realizacija do 31.12.2024.)

U toku Festivala realizuju se i književni karavani koji pokrivaju, svake godine nova mjesta u BiH . Također, tokom cijele godine organizujemo književna druženja osnovaca sa boanskohercegovačkim piscima.                                                                                                                                                                                       

   

F and children

Fahrudin Kučuk, direktor

Tiana Kulenović, producent

Konkurs/Natječaj 

Skender Kulenović

https://www.drustvopisaca.ba/skender-kulenovic/

 

10. PLANJAXOVO PERO ✍🏻
U cilju popularizacije afirmacije književnog stvaralaštva za djecu i omladinu, a povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, Izdavačko-štamparska kuća PLANJAX KOMERC uz asistenciju INSTITUTA ZA DJEČIJU KNJIŽEVNOST raspisuju
✨Konkurs & Natječaj – za najbolju priču za djecu i omladinu „Planjaxovo pero 2023.“ ✨
🪶 Konkurs & Natječaj je javni i otvoren od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.
🪶 Pravo konkurisanja – natjecanja imaju svi autori – državljani BiH.
🪶 Priče za djecu i omladinu (slobodna tema) dostavljaju se na e-mail adresu: 📩planjaxovopero@gmail.com sa autorovim imenom, prezimenom, kratkom biografijom i kontakt adresom.
🪶 Svaki autor može poslati samo jednu priču, pisanu bosanskim, srpskim ili hrvatskim jezikom, lektorisanu do pet kartica teksta.
Za prve tri najbolje priče dodijelit ćemo tri nagrade:
🥇 Prva nagrada, plaketa Zlatno Planjaxovo pero 2023. i Historija Bosne i Hercegovine 1788. – 1878. 1-12 komplet akademika prof. dr Galiba Šljive
🥈 Druga nagrada, plaketa Srebreno Planjaxovo pero 2023. i Biografski leksikon KO JE KO u BiH u dva toma
🥉 Treća nagrada, plaketa Bronzano Planjaxovo pero 2023. i Izabrana djela Bajruzina Hajre Planjca
📚 Pored tri prvoplasirane priče, organizator zadržava pravo objavljivanja još 32 (trideset dvije) priče u zajedničkoj knjizi PLANJAXOVO PERO 2023., koja će se zahvaljujući ponosnim prijateljima knjige, uručivati odličnim učenicima u projektu „Poklon knjiga za peticu“ u narednoj školskoj godini.
Autori prve tri nagrađene priče dobivaju po 10 primjeraka knjige, a ostali zastupljeni po jedan autorski primjerak. 📖
Promocija knjige i dodjela nagrada desit će se na Međunarodnom sajmu knjiga u Sarajevu. 📚📚📚
Selektor koji će ocjenjivati pristigle priče u 2023. godini je prof. dr. Vildana Pečenković, dok je direktorica projekta PLANJAXOVO PERO 2023. godine g-đica Muamera Planjac, prof. 032/661-571; fax. 032/661-572; mob. 062/873-378; e-mail: planjaxovopero@gmail.com.
 
 
 

Društvo pisaca Bosne i Hercegovine

Kranjčevićeva 24, Sarajevo

drustvo.pisaca@gmail.com

Želite postati sponzor?

Saznajte kako