Slika, O poetskom mapiranju

Pogledajte najnoviju mapu – kliknite na ovaj link

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lk1KqQd7WhrRXlaOJgFMHdV1kzseOEU&usp=sharing

MAPIRANJE GRADOVA

Cilj i svrha  

Kao što je to skicirano u prethodnoj fazi ovog projekta, osnovna zamisao je da se književnost BiH snažnije utisne u mapu BiH, imajući u vidu činjenicu da književne refleksije i književni događaji nude nesumnjivo važan doprinos kulturnom životu bh. gradova a samim tim i kulturi Bosne i Hercegovine.

 Projekt Poetsko mapiranje grada kreće s pozicija književne/poetske geografije i kartografije te izdvaja prednosti i nedostatke interakcije fikcije i urbanih toponima, kao i njihovog utiskivanja (brendiranja) u mapu grada. https://www.drustvopisaca.ba/poetsko-mapiranje-grada/#

  Upotreba književnih referenci kao sredstava za mapiranje jednog grada, omogućava kreiranje novih mentalnih ali i fizičkih ruta za suvremene turiste sklone sve popularnijem kulturnom/umjetničkom turizmu.

 Budući da je ovaj projekt Društva pisaca zamišljen kao TRAJAN, s mogućnošću da se iz godine  nastavlja i dopunjava, prednosti ovog modula memorije književnosti i književnih vrijednosti – da ne padnu u kandže zaborava – neosporne su. Osim toga, otvorenost prema svim članovima Društva pisaca u BiH da i sami daju svoje priloge za mapiranje je još jedan važan korak prema demokratizaciji procesa unošenja podataka na književnu mapu – gdje nećemo čekati da nam je neupućeni kroje, nego ćemo je sami početi kreirati i nastaviti dopunjavati.

 Tako smo na Poetskom mapiranju grada Sarajeva ove godine dodali i niz podataka vezanih za knjige istaknutih bh. pisaca čiji radovi nose Sarajevo u naslovu, ili se vezuju za neku gradsku lokaciju ili naselje. To je proces koji ćemo nastaviti i u narednim godinama – kada budemo imali još dostupnih podataka.

RANIJA FAZA projekta

 Kolege su ranijih godina napisali cjelokupni koncept projekta Poetsko mapiranje grada, naglašavajući sponu književnih događaja, kulture općenito, i turizma. Poetsko mapiranje tada je započeto za Grad Sarajevo – izvršeno je mapiranje izvjesnih književnih refleksija i referenci koje se odnose na pojedine dijelove grada, zgrade i objekte u Sarajevu. Više o tome možete saznati: https://www.drustvopisaca.ba/o-mapiranju/#

 NASTAVAK RADA NA PROJEKTU tokom 2023.

 Nenad Tanović kao nekadašnji voditelj dao je sadašnjem timu na čelu sa dolje potpisanom punu slobodu da se rad na projektu nastavi u skladu s vizijom novog tima zaduženog za ovogodišnju implementaciju.

 Na samom početku odlučili smo se za: 

 

 Mapiranje osnovnih i srednjih škola, te predškolskih ustanova

 Istraživanje podataka i njihovo uvrštavanje na mapu

 Budući da je projekt proširen i na ostale gradove u BiH, osim glavnog grada, krenuli smo ovaj put od spone obrazovanja i književnosti – jer bez kvalitetnog obrazovanja nema ni kvalitetne književnosti; i obratno: bez funkcionalne pismenosti i kvalitetnog načina izražavanja (čemu doprinosi čitanje knjiga i književnih djela) osoba se ne može smatrati dovoljno obrazovanom, a tako danas-sutra ni dovoljno traženom na tržištu rada.

 Kako bismo to istakli, krenuli smo s mapiranjem svih predškolskih ustanova, osnovnih škola i srednjih škola u BiH koje nose ime pisaca. Pisci su uglavnom iz Bosne i Hercegovine, ali i oni koji su bili od značaja za pojedini grad tj. kulturni milje nekog od bh. gradova u trenutku imenovanja ustanova/institucija. Sam posao istraživanja i unošenja podataka: naziva ovih škola/institucija bio je vremenski izuzetno zahtjevan, ali srećom izvodiv.

 Opservacija učestalosti književnih imena po kojima su škole dobile ime dovela je i do podataka da se pojedina književna i autorska imena pojavljuju češće nego druga (pogledati tabelu u prilogu): 

 https://www.drustvopisaca.ba/wp-content/uploads/2023/12/SKOLE-I-VRTICI-U-BIH-KOJE-NOSE-NAZIVE-PO-PISCIMA-real.xlsx

 Samo nekolicina pisaca prihvaćena je u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, a to su:

 Aleksa ŠAantić, Branko Ćopić, Ivo Andrić, Ivan Goran-Kovačić, Meša Selimović…

 Šta to znači u smislu književno-teorijskih i historijskih istraživanja – prepustit ćemo naučnicima da dalje ovu temu istražuju, te ćemo njihove rezultate ubuduće uvrstiti u našu književnu mapu.

 Mapiranje književnih festivala

 Istraživanje u sklopu ovog projekta pokazalo je da u Bosni i Hercegovini postoje književni festivali u oba entiteta, a da je na žalost nedovoljna razmjena informacija i interakcija između njih. Mapiranje ovih festivala – odnosno početak mapiranja (moguće je da je nešto i izostavljeno zbog nedostatka adekvatnih informacija) sada će biti poticaj da se književnici i bh. javnost bolje informiraju i da se književnici međusobno bolje upoznaju te da se uspostavi za početak ovaj improvizirani most, kako bi događaji iz oba entiteta bili vidljiviji bh. građanima gdje god da se nalaze.

 Dodatno mapiranje po gradovima

 Na osnovu uvida u biografije/životopise, dostupne na Internetu (glavni izvor je Wikipedija) dobili smo za većinu pisaca, članova Društva pisaca BiH, osnovne podatke o mjestu rođenja, mjestu boravka i o mjestu/mjestima književnog djelovanja. U ovom slučaju mapiranje se vrši samo za prostor koji se vezuje za BiH, što znači: ukoliko je pisac rođen u Tutinu, živio je neko vrijeme u Mostaru a sada živi Sarajevu, onda će se na književnu mapu BiH gradova upisati Mostar i Sarajevo (jer su to gradovi u BiH).

 Dakle, ispostavilo se da pojedini pisci nisu možda rođeni u BiH, ali su svoj život i rad velikim dijelom vezali za Bosnu i Hercegovinu. Stoga smo njihova imena spojili  sa mjestima značajnim za njihovo književno djelovanje čime se povezuje njihovo djelovanje i prostor na kome su bili ili prisutni ili to još uvijek jesu. S druge strane, pisci koji su rođeni u bh. gradovima, selima, naseljima, a žive u inozemstvu – u tom slučaju bit će mapirani po mjestu rođenja a ne i po mjestu boravka. Njihove biografije/životopisi će jasno prikazati sve druge podatke. 

  

Prilozi inspirirani ovim projektom

 Pojedini pisci su se javili sa originalnim prilozima, pisanim ekskluzivno za ovaj projekt (ovdje naročito izdvajamo tekst o jezeru Modrac Jagode Iličić; u oblasti ovog jezera rođena su četiri istaknuta bh. pisca) ili su s naročitom pažnjom obradili teme koje su preuzeli, a vezuju se za mjesto njihovog književnog djelovanja.

 Mapiranje važnih književnih blogova, web strana i digitalnih projekata sa sjedištem u BiH

 Za vidljivost književnih uradaka izuzetno su važni blogovi, web strane i digitalni projekti koji nisu isključivo vezani za radove jednog autora, nego uvrštavaju i radove i prijevode na strane jezike kolega po peru, te tako potiču solidarnost i dobru volju među piscima i njihovu bolju zastupljenost na Internetu, te širenje glasa o najnovijim ostvarenjima suvremenih pisaca.

Planovi za narednu godinu

 U narednoj godini planiramo izraditi posebnu mapu svih ulica, biblioteka/knjižnica i instituta u BiH  koji nose ime bh. književnika i književnica. Tada ćemo uvrstiti i biografije/životopise pisaca po kojima su ovi objekti i institucije nazvani. Također ćemo uvrstiti i književne radove inspirirane životom i djelom ovih pisaca.

Voditeljica projekta:  Marija Fekete-Sullivan    

U projektu su još sudjelovali: Adnadin Jašarević, Elvir Halilović, Fahrudin Kučuk, Jagoda Iličić i Mirsad Bećirbašić.

Projekt Mapiranje gradova je 2023. podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.